Ceník

Vedení účetnictví od 10 Kč za položku
sestavení útového rozvrhu
kontrola předaných účetních dokladů
řádné zaúčtování účetních dokladů dle legislativy
vyhotovení tiskových sestav
archivace

 

Zpracování mezd od 150 Kč / zaměstnanec
úkony spojené se vznikem a zánikem nového zaměstnance
měsíční zpracování mezd
výpočet náhrad mzdy, srážkové a zálohové daně
výpočet srážek
mzdové sestavy
roční sestavy
archivace

 

Doplňkové služby:
Účetní a daňové poradenství: 300 Kč/h
Zastupování na úřadech 500 Kč/návštěva
Roční DPPO + účetní uzávěrka od 2000Kč
Kvartální zpracování DPH od 900 Kč
Měsíční zpracování DPH od 300 Kč