Naše služby

***

Vedení účetnictví

 • Pro právnické osoby, fyzické osoby a neziskové organizace
 • Vedení podvojného účetnictví i daňové evidence v souladu s platnou legislativou Vedení účetnictví
 • Sestavení účtového rozvrhu
 • Kontrola předaných účetních dokladů
 • Řádné zaúčtování účetních dokladů
 • Vyhotovení tiskových sestav
 • Zpracování reportů dle přání klienta
 • Archivace účetních písemností
 • Zpracování přiznání k DPH a účetní uzávěrky
 • Příprava auditu a jeho případné zajištění
 • Zastoupení na finančních úřadech
 • Účetní poradenství

***

Mzdy

 • Zpracování mezd a mzdové evidence
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • Zpracování přehledů na ZP a OSSZ
 • Výpočet náhrady mzdy, srážkové a zálohové daně, srážek
 • Zpracování pracovních smluv, mzdových sestav
 • Vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • Zastoupení na úřadech státní správy
 • Personální poradenství
 • Zajištění právního poradenství ve věcech pracovního práva

***

Daňové poradenství

 • Zpracování daňových přiznání k: Dani z příjmů právnických osob
 • Dani z příjmů fyzických osob
 • Dani z přidané hodnoty
 • Silniční dani
 • Dani z nemovitosti
 • Zastupování a součinnosti při daňových řízeních

***

Ekonomické poradenství

 • Zpracování podkladů pro žádost o úvěr, leasing
 • Finanční výkazy a analýzy
 • Analýza hospodaření firmy
 • Budoucí možnosti investic
 • Manažerský reporting